Przygotowanie do JLPTU i JLPT

 

Przygotowanie do JLPTU i JLPT

Przygotowanie do JLPTU i JLPT

Przygotowanie do JLPTU i JLPT
JLPT

日本語能力試験 ang. JLPT — Japanese Language Proficiency Test to test znajomości języka japońskiego dla obcokrajowców. W Polsce egzamin organizuje Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie. Egzamin odbywa się dwa razy do roku, w pierwszą niedzielę lipca i grudnia.

Testowane są znajomość znaków kanji, słownictwo, gramatyka, czytanie i słuchanie. Poszczególne części mają progi minimalne (około 1/3 punktów). Niemożliwe jest zdanie całości egzaminu, jeśli wynik w którejś z części będzie zbyt niski. Wszystkie pytania są w formie jednokrotnego wyboru. Nie ma części pisanej ani mówionej.

Test ma 5 poziomów (od 2010 roku). N5 jest najniższym poziomem, a N1 najwyższym. Wyniki egzaminacyjne są skalowane.

BUDOWA:

Znajomość języka (słownictwo)

Znajomość języka (gramatyka), Rozumienie czytanego tekstu

Rozumienie ze słuchu

JLPTU